تازه ها

پربیننده ترین

1399-05-14 08:15
کد مطلب: 86096
برآیند الگو ها کاهش تدریجی بارش از نواحی غربی و جنوبی استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل از ۱۴ مرداد است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبلان‌ما، انتهای جنوبی جبههء سرد اسکاندیناوی که در چلهء تابستان با سرما و باران ؛ شبحی از هوای پاییزی را در شمالغرب ؛ بلندیهای غرب خزر و به خصوص اردبیل به تماشا گذاشته درحال گذر از منطقه است.

به گزارش هواشناسی استان اردبیل برآیند این الگو کاهش تدریجی بارش از نواحی غربی و جنوبی استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل از ۱۴ مرداد است.

اما باتوجه به حرکت بطور نسبی کند توده هوای سردی که در تراز نزدیک به زمین با این جبهه همراه است همچنان شاهد بی هنجاری منفی کم سابقهء دما و به عبارتی ادامهء سرما تا ۱۸ مرداد در منطقه به ویژه در ساعات شب و سپیده دم خواهیم بود.
این جبهه ی پرقدرت با سرمایش چشمگیر و تندباد در منطقهء اردبیل همراه بوده به گونه ای که دمای کنونی در ایستگاههای پهنهء مرکزی اردبیل به حوالی ۱۲ درجه سلسیوس رسیده است و با نفوذ هرچه بیشتر توده هوا در ساعات آینده در نقاط سردسیر به هشت درجه بالای صفر کاهش می یابد.
باتوجه به رطوبت موجود در تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال که از تتمهء سیستم ناشی می شود و شارش های ناپایدار جریانات شمالی حاکم بر نیمهء غربی خزر ؛ شکل گیری ابرهای همرفتی تندرزا و وقوع رگبار و آذرخش به ویژه در ساعات عصر و اوایل شب و یا هوای مه آلود و باران ریزه در بعضی نقاط با تمرکز روی شرق و شمال و کوهپایه ها همچنان انتظار می رود که هر چه به اواخر دههء دوم مرداد نزدیک میشویم از میزان و پراکندگی مکانی آن کاسته میشود.

فقط برای چهارشنبه شدت رگبار پیش بینی میشود.
یک ناوهء عمیق و قدرتمند اکنون در شرق اروپا و غرب دریای سیاه فعال است. تراف آن در اواسط دههء پایانی مرداد با فرود بطور نسبی مناسب ؛ شمالغرب و غرب و جنوب غرب خزر را زیر تاثیر قرار میدهد و علاوه بر بارش سنگین سبب استقرار هوای سرد به مدت حدود یک هفته با شدت بیشتر در آذربایجان ؛ اردبیل و غرب خزر میشود. پیش بینی در زمان مناسب به آگاهی میرسد.

انتهای پیام/م

ارسال نظر
Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.