نمایش 1 - 10 از 1380
دولت و دستگاه دیپلماسی نه تنها نگاه به شرق را کنار گذاشتند، بلکه آنقدر آش نگاه به غرب را شور کردند که شوری آن از منطق خارج شد و نگرانی های طرف چینی برای از دست دادن بازار ایران را به یاس در تامل مثبت با جمهوری اسلامی تبدیل کرد.
به بهانه ۱۴ خرداد سالروز ارتحال امام خمینی (ره) ؛
خود اتکایی و خودباوری میراث گرانبهای امام راحل برای مقابله با استکبار، از جنگ تحمیلی تا جنگ اراده ها است.
یادداشت شفاهی اختصاصی/ دکتر شهریار زرشناس
تجربه تاریخی نظام های سرمایه داری لیبرال نشان داده هرگاه که این نظام ها در فرایند انباشت سرمایه و گسترش سطحی یا عمقی حرکت سرمایه و مکانیزم های گردش نظام، دچار مشکل می شوند میل آنها به سمت ترویج راسیزم یا نژادپرستی و گونه های مختلف راست گرایی و ناسیونالیسم می رود.
یادداشت؛
استان اردبیل با دارا بودن 41 هزار هکتار اراضی باغی و تولید بیش از 4و نیم میلیون تن محصولات زراعی و باغی از دیر باز دستی در تامین محصولات منطقه و حتی کشور داشته است به طوری که سالیان قبل چنین به نظر میرسید که توسعه ی استان مساوی و موازی با توسعه ی کشارزی است.
یادگار دوران دفاع مقدس نوشت:
فروزنده از رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت: وقتی نیروهای ایرانی وارد خرمشهر می شوند، یک فرمانده جوان خرمشهری با دیدن دیوار نوشته ای فوراً دستور داد، برای حفظ این جمله یک پست نگهبانی بگذارند. او نگران بود که مبادا در آن گیر و دار کسانی بیایند و بدون اینکه به ارزش سند تاریخی این جمله آگاه باشند، آن را از بین ببرند.
یادداشت؛
فراخوانی برای معامله با خدا با نتیجه ای وعده داده شده به بهترین ها.
ثرات پاندمی کرونا در حوزه های مختلف به خوبی نشان داد که بایستی در کنار نگرش بالینی به بیماری ها،رویکرد پزشکی اجتماعی را نیز بیشتر مورد توجه قرار دهیم. از اپیدمیولوژیست ها و عالمان این تخصص بهره مضاعف ببریم.
یادداشت:
اکنون ایران در کران بی انتها ماهواره دارد که در هر نود دقیقه یکبار دور زمین گردش می کند و این به معنی گام نخست دست یافتن به ثریا است،نکته ای که خارج نشین‌ها نیز همگی از بزرگی این پدیده داد سخن سر داده و معترف شدند دارندگی، برازندگی است.
یادداشت؛
اکثریت مردم مراودات، خبرگیری، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری و ... خود را در شبکه های پرمخاطب اجتماعی صورت می‌دهند که مدیریت و سرورهای اغلب آنها در خارج است، این یعنی دشمنان ما همه داده‌هایی که برای اثرگذاری در جنگ روانی و ادراکی لازم دارند، در اختیارشان است.
یادداشت؛
بدون شک، بزرگترین دستاورد عمومی انقلاب اسلامی برای ملت ایران، خودباوری است. مهمترین ویژگی این دستاورد، امکان استمرار آن در نسل هایی است که نه دوره قبل از انقلاب و نه دوران انقلاب را دیده اند.

صفحه‌ها