نمایش 1 - 10 از 1377
یادداشت؛
استان اردبیل با دارا بودن 41 هزار هکتار اراضی باغی و تولید بیش از 4و نیم میلیون تن محصولات زراعی و باغی از دیر باز دستی در تامین محصولات منطقه و حتی کشور داشته است به طوری که سالیان قبل چنین به نظر میرسید که توسعه ی استان مساوی و موازی با توسعه ی کشارزی است.
یادگار دوران دفاع مقدس نوشت:
فروزنده از رزمندگان دوران دفاع مقدس گفت: وقتی نیروهای ایرانی وارد خرمشهر می شوند، یک فرمانده جوان خرمشهری با دیدن دیوار نوشته ای فوراً دستور داد، برای حفظ این جمله یک پست نگهبانی بگذارند. او نگران بود که مبادا در آن گیر و دار کسانی بیایند و بدون اینکه به ارزش سند تاریخی این جمله آگاه باشند، آن را از بین ببرند.
یادداشت؛
فراخوانی برای معامله با خدا با نتیجه ای وعده داده شده به بهترین ها.
ثرات پاندمی کرونا در حوزه های مختلف به خوبی نشان داد که بایستی در کنار نگرش بالینی به بیماری ها،رویکرد پزشکی اجتماعی را نیز بیشتر مورد توجه قرار دهیم. از اپیدمیولوژیست ها و عالمان این تخصص بهره مضاعف ببریم.
یادداشت:
اکنون ایران در کران بی انتها ماهواره دارد که در هر نود دقیقه یکبار دور زمین گردش می کند و این به معنی گام نخست دست یافتن به ثریا است،نکته ای که خارج نشین‌ها نیز همگی از بزرگی این پدیده داد سخن سر داده و معترف شدند دارندگی، برازندگی است.
یادداشت؛
اکثریت مردم مراودات، خبرگیری، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری و ... خود را در شبکه های پرمخاطب اجتماعی صورت می‌دهند که مدیریت و سرورهای اغلب آنها در خارج است، این یعنی دشمنان ما همه داده‌هایی که برای اثرگذاری در جنگ روانی و ادراکی لازم دارند، در اختیارشان است.
یادداشت؛
بدون شک، بزرگترین دستاورد عمومی انقلاب اسلامی برای ملت ایران، خودباوری است. مهمترین ویژگی این دستاورد، امکان استمرار آن در نسل هایی است که نه دوره قبل از انقلاب و نه دوران انقلاب را دیده اند.
یادداشت:
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه اصلاندوز مغان: رزمایش "کمک مومنانه" راهی است برای رسیدن به فرمانروایی در بهشت، هر نیکوکاری با شرکت در این رزمایش، می‌تواند جزو فرمانروایان بهشت باشد.
یادداشت؛
موضوع «امنیت» و «احساس امنیت» دو موضوع پیچیده ی مرتبط به هم و در عین حال مستقل از هم هستند به این معنی که در جامعه ای ممکن است امنیت وجود داشته باشد، اما شهروندان احساس امنیت نکنند بنابراین در عین حال که وجود امنیت در جامعه مهم و اساسی است اما احساس امنیت از آن مهمتر به نظر می رسد
نطق حکم می کند مسولین آذربایجانی و کسانی که دغدغه آزادسازی سرزمین های اشغالی را دارند با شخصی که دست در دست ارامنه دارد و با آن ها هم رای و هم عقیده است، بر سر یک میز ننشینند.

صفحه‌ها