سبلان ما09:11 - 1399/11/03

مروج ادبیات منقلی در کشور چه کسی بود؟+فیلم

روز گذشته اظهار نظر میهمان یکی از برنامه های تلویزیون باعث واکنش های زیادی در فضای مجازی شد.

به گزارش سبلان ما ، روز گذشته اظهار نظر میهمان یکی از برنامه های تلویزیون باعث واکنش های زیادی در فضای مجازی شد.

  بدون تردید نسبت دادن اتهامات اثبات نشده به هر شخصی از جمله رئیس جمهور کار نا پسندی است و این جمله سخیف مهمان برنامه تلویزیونی با این مضمون که رئیس جمهور  کشور در کنار منقل نشسته و کشور را رها کرده در هیچ مرامی قابل پذیرش نیست و یک ادبیات کثیف در سیاست است.

  موضوعی که البته برای اولین بار توسط رئیس جمهور در هفتم اسفند ماه سال ۹۵ باب شد. زمانی که به منتقدان برجام و البته درست بعد از اظهار نظر یکی از مقامات عالی رتبه کشور! با هدف ایجاد تنش و عصبانی کردن بخش زیادی از مردم بیان شد!

  به نظر می رسد هم رئیس جمهور و هم فردی که این ادبیات آقای روحانی را در تلویزیون تکرار کرد باید از ساحت مردم ایران عذرخواهی کنند.

 

انتهای پیام/آ