17:11 - 1400/07/05
کد خبر: 92325

ارزیابی جایگاه دیپلماسی عمومی در روند سیاست خارجی

ائمه جمعه چشم بیدار این ملت و نماد صولت و غیرت کشور هستند اگر دستی به کرامت و عزت این ملت دراز شود و مسئول اصلی کاری انجام ندهد مطابق دستور آتش به اختیار به وظیفه خود عمل خواهند کرد‌.

به گزارش سبلان ما ،فرشاد فردی - کارشناس سیاسی طی یادداشتی نوشت:در هر کشوری مواضع سیاست خارجی آن کشور توسط وزارت خارجه آن کشور بیان می شود اما در هر کشوری بنا به عللی که بیان خواهد شد، دولت ها اجازه می دهند غیر وزارت خارجه نیز اظهار نظر کند و این در دنیا مرسوم است به  همین جهت می گویند دیپلماسی عمومی مکمل دیپلماسی رسمی است و دولت ها از عناصر تاثیر گذار غیر وزارت خارجه همیشه به عنوان یک بازیگر کارساز استفاده می کنند. به عنوان مثال   بارها کانال های تلویزیون غیر دولتی آذربایجان به ایران‌ تاخته اند و وقتی دولت ایران اعتراض کرده، دولت آذربایجان اظهار داشته که این ها مراکز غیر دولتی است و ما نمی توانیم جلوی مراکز غیر دولتی را بگیریم.

آنها می دانند که راه اندازی کانال های  تلویزیونی شخصی در ایران  به خاطر قانون اساسی ایران ممنوع است و لذا به سادگی تلویزیون های غیر دولتی در آن کشور در امور داخلی ایران دخالت می کنند و دولت آذربایجان نیز که کاملاً می تواند آنها را مهار کند افسار آنها را آزاد می گذارد.

روزنامه ینی شفق وزارت خارجه ترکیه نیست ولی به راحتی اجازه دارد که با نماینده باکو مصاحبه کند و بی محابا بگوید که ایران باید از نقشه جهانی حذف شود اینجا وظیفه مطبوعات ایران است که سریعاً وارد میدان شوند و نباید بگویند با وجود وزارت خارجه تکلیفی بر عهده ما نیست. در جنگ ۴۴ روزه قره باغ آتش تهیه از طرف کانال ها و روزنامه های ترکیه به صورت وحشتناک کار کرد که ایران از مرز نوردوز سلاح به ارمنستان می فرستد، آنها جو داخل آذربایجان را به شدت علیه ایران داغ کردند و یک ایرانی آنچنان در آنجا در چشم مردم منفور شد که اگر مردم به یک ایرانی دسترسی پیدا می کردند قطعاً با او برخورد بسیار نامناسبی می نمودند و این در سالهای گذشته بارها و بارها اتفاق افتاده است و کسی به آنها نگفته با وجود وزارت خارجه شما چه کاره هستید؟ یا چرا رابطه ما را با ایران خراب می کنید؟

گاهی بخش غیر وزارت خارجه از سر اضطرار وارد میدان می شود مثل اینکه در شروع جنگ قره باغ وزارت خارجه ایران اصلا وارد ماجرا نشد و جو ضد ایران در آذربایجان و ترکیه فوران کرد.

وزارت خارجه وظیفه داشت طبق چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل سریعاً اعلام کند که تمامیت ارضی آذربایجان باید حفظ شود ولی بسیار دیر عمل کرد و وقتی چهار امام جمعه دیدند وزارت خارجه ساکت است، خودشان وارد عمل شدند و مقام معظم رهبری نیز بعداً با فرمایشات خودشان آنها را تایید کردند‌ و نفرمودند با وجود وزارت خارجه شما چه کاره هستید؟

اگر بیانیه چهار امام جمعه نبود افتضاح بزرگی در داخل آذربایجان و در مجموعه آذری های ترکیه و روسیه و در بین خود اهالی ترکیه درست می شد.‌

عجیب این است که به محض شروع جنگ قره باغ، وزیر خارجه و وزیر دفاع ترکیه در آذربایجان حاضر شدند ولی آقای ظریف چهار ماه بعد به باکو رفت!

نمونه دیگر این است که آذربایجان حق ندارد پای ترکیه را طبق  مواثیق بین المللی به خزر باز کند و مانور مشترک برگزار کند ولی به قوانین اعتناء  نکرد و مانور مشترک را در آنجا اجرا کرد و این نقض صریح تمامیت ارضی ایران بود ولی وزارت خارجه هیچ اقدامی ننمود. یک ایرانی(کجا رسد ائمه جمعه) در اینجا با مشاهده نقض تمامیت ارضی چه کار باید بکند؟

در آستانه مانور سه کشور در آن طرف مرز همه جا را پر کردند که ایران باید تجزیه و از صفحه نقشه جهان حذف شود از وزارت خارجه هم هیچ خبری نشد حال اگر کسی از سر غیرت به کشور خودش به آنها تذکر دهد و بگوید ما چه کم لطفی به شما کردیم که شما می خواهید کشور ما را تجزیه کنید، این غیرت ملی است یا نفهمی و دخالت در کار وزارت امور خارجه ؟ در چهل سال گذشته ائمه جمعه تهران حتی حضرت آیت الله موسوی اردبیلی بارها به کشورهای خلیج فارس تذکرهای جدی دادند حتی شدیدترین آن توسط آقای جنتی صورت گرفت.

ائمه جمعه چشم بیدار این ملت و نماد صولت و غیرت کشور هستند اگر دستی به کرامت و عزت این ملت دراز شود و مسئول اصلی کاری انجام ندهد مطابق دستور آتش به اختیار به وظیفه خود عمل خواهند کرد‌.

کدام روز است که علیه ایران در مطبوعات آذربایجان و ترکیه مطلب نوشته نشود؟ گاهی با چراغ سبز دولت آذربایجان ملتچی ها در برابر سفارت ایران در باکو جمع می شوند و آنها به مسئولین ایران حتی تا حد رهبری اهانت می کنند تا دولت اهرم فشاری برای خود درست کند.

آیا از یادمان رفته که مفتی اعظم عربستان در آستانه حج گفت: "تمام ایرانی ها مجوس هستند" و با هزاران تاسف وزارت خارجه هیچ کاری نکرد ؟ آن زمان چقدر جا داشت وزارت خارجه تمام علمای برجسته امت را در تهران جمع کند و بگوید از جهت فقهی بررسی کنید که اگر اجداد ملتی مجوس بودند آیا خودشان هم مجوس هستند؟ و از این طریق می توانست جو بسیار سنگینی در دنیا علیه عربستان درست کند.

آیا یادمان رفته که عریفی آخوند درباری ناپاک آل سعود رسماً آقای سیستانی را تکفیر کرد و وزارت خارجه عربستان هم هیچ حرفی نزد و نگفت که مطالب خارج از کشور باید در وزارت خارجه تصمیم گیری شود؟

آیا یامان رفته که مفتی بزرگ یکی از همسایه های ما رسماً اعلام کرد که اگر ایران به کشور ما تشیع را صادر کند ما هم پان ترکیسم  را به ایران صادر خواهیم کرد.؟

اینکه نمایندگان آذربایجان هر از گاهی تهمت های نامناسب به ایران می زنند چرا آنجا گفته نمی شود که مسئول سیاست خارجه فقط وزارت خارجه است؟ شبکه الجزیره  و العربیه مهارت کافی در تخریب ایران دارند آیا دفتر شبکه الجزیره و العربیه دفتر وزارت خارجه آن دو کشور است؟

ای کاش ناقدین، مطبوعات امارات را نگاه کنند. بدترین اهانت ها به ایران نوشته می شود! آیا این مطبوعات وزارت خارجه آن ‌کشور هستند؟

آیا یادمان رفته که وقتی  آية الله هاشمی رفسنجاني در مسجد النبی در نماز جمعه سدیس حاضر شد، سدیس چه آبرو ریزی بزرگ درست کرد و شخصیت آقای رفسنجانی را با خاک یکسان کرد به حدی که آقای هاشمی مجبور شد نماز را ترک کند؟ به نظر شما این‌ اتفاقی بود؟

آیا در کشور دگمی مثل عربستان او می توانست بدون اذن حاکمیت حرف بزند و رئیس یک ملت را خراب و در نتیجه یک ملت را ضایع کند؟ چطور می شود در خود ایران سردبیرها، ستون نویس ها بی محابا در خصوص سیاست خارجی صحبت و دخالت می‌کنند و گاهی تنش هم درست می‌کنند اما ائمه جمعه در حال اضطرار نمی توانند حرف بزنند؟

یک‌ مثال مسئله را بیشتر روشن می کند: هر وقت افراطی های پان ترکیسم در ایران دستگیر می شوند، مطبوعات ترکیه و آذربایجان غوغا راه می اندازند که چرا ایران این کار را کرده است.؟

موسسه قفقاز اردبیل زمانی عکس اسلام گراهای زندانی شده در باکو را که بیش تر از ۱۳۰  نفر است در یک بنر بزرگ چاپ کرد و در مناطق آذری ایران  نصب نمود. هر کسی این بنر را می دید به شدت منقلب می شد آن زمان تمام  مسئولین محلی و مسئولینی که در تهران نشسته بودند به خاطر فشار سفیر آذربایجان به شدت مسئولین قفقاز را توبیخ ‌کردند، بنرها را برچیدند و پاره پاره کردند و حتی گفتند که قیمت آن را نیز پرداخت می کنیم اما این بنرها باید برداشته شوند. حالا وقاحت و جرات آن طرف را با انفعال این طرف مقایسه کنید تا به ناقدین ائمه جمعه بگویید:"ما لکم کیف تحکمون"

در ایامی که رابطه اردوغان و فتح الله گولن خوب بود، فتح الله گولن بدترین اهانت ها را به ایران روا می داشت و هیچ کس نمی‌گفت چرا ایشان در سیاست خارجی کشور دخالت می‌کند. او بی مهابا می‌گفت اگر راه بهشت از ایران بگذرد من هیچ وقت پا به بهشت نمی گذارم و معتقد بود که اگر مدارس او راه اندازی نمی شد  تشیع عالم گیر شده بود و می‌گفت باید به خاطر مدارسی که من درست کردم تمثال من در هر شهری از شهرهای عالم اسلام نصب شود بعد از اینکه رابطه اردوغان با ایشان خراب شد و او به لس آنجلس فرار  و در آنجا ساکن شد، دولت ترکیه احمد جبه لی را به جای او گذاشت و حالا احمد جبه لی هر روز در کانال های تلویزیونی  صحبت می‌کند و بارها و بارها نسبت به شیعه و ایران کلمات ناشایست به کار می‌گیرد وقتی حلب سقوط کرد او در بیمارستان بود و  به شدت گریه می کرد و به ایران و ایرانی ها نفرین می کر‌د دولت ترکیه هم نمی گفت که چرا رابطه ما را با ایران خراب می کنی و للقصه بقیه!

انتهای پیام/م