سبلان ما

حضرت زهرا (س) الگوی کامل ولایتمداری است

حضرت زهرا (س) الگوی کامل ولایتمداری است

قهرمان ناشنوای اردبیل تجلیل شدند

قهرمان ناشنوای اردبیل تجلیل شدند

هیچگونه پرونده رسوبی در زمینه اموال تملیکی اردبیل وجود ندارد

هیچگونه پرونده رسوبی در زمینه اموال تملیکی اردبیل وجود ندارد

امام حسین(ع) چگونه رفتن را به ما آموخت

امام حسین(ع) چگونه رفتن را به ما آموخت

سوره حاقه؛ معاد و توصیف روز قیامت

سوره حاقه؛ معاد و توصیف روز قیامت

دیدار رئیس قوه قضائیه با قضات و کارکنان دستگاه قضایی اردبیل+ عکس

دیدار رئیس قوه قضائیه با قضات و کارکنان دستگاه قضایی اردبیل+ عکس

اسناد مالکیت ۴۲ روستای مغان واگذار شد

اسناد مالکیت ۴۲ روستای مغان واگذار شد

مراسم روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی+ عکس

مراسم روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی+ عکس

بدون خط‌قرمز با متخلفان واردات چای برخورد می‌شود

بدون خط‌قرمز با متخلفان واردات چای برخورد می‌شود

بی‌تعارف با رئیس قوه قضائیه در دانشگاه محقق اردبیلی + فیلم

بی‌تعارف با رئیس قوه قضائیه در دانشگاه محقق اردبیلی + فیلم