13:13 - 1392/08/30
کد خبر: 17288

ادارات استان اردبیل

اداره دخانيات اردبیل

اداره كل استاندارد اردبیل

 اداره كل اموراقتصادي و دارايي اردبیل

اداره كل امورمالياتي اردبیل
اداره كل آموزش فني و حرفه اي اردبیلاداره كل آموزش و پرورش اردبیل
اداره كل اوقاف و امورخيريه اردبیلاداره كل بازرسي اردبیل
اداره كل بنياد شهيد و امورايثار گران اردبیل

اداره كل بنيادمسكن انقلاب اسلامي اردبیل

اداره كل بهزيستي اردبیلاداره كل پزشكي قانوني اردبیل
اداره کل پست اردبیلاداره کل تامين اجتماعي
اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل 
اداره كل تعاون و كار و رفاه اجتماعي اردبیل

اداره کل تعزيرات حكومتي اردبیل

اداره كل ثبت احوال اردبیلاداره كل ثبت اسناد و املاك اردبیل
اداره كل جهاد كشاورزي اردبیلاداره كل حفاظت محيط زيست اردبیل
اداره كل حمل و نقل پایانه ها اردبیلاداره کل دادگستري استان
اداره كل دامپزشكي اردبیلاداره كل ديوان محاسبات اردبیل
اداره كل راه وشهرسازي اردبیلاداره كل زندان ها و اقدامات امنيتي و تربيتي اردبیل
اداره كل صنعت ، معدن و تجارت اردبیلاداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي اردبیل

اداره کل فرودگاه های استان اردبیل

اداره کل كتابخانه های عمومی استان اردبیل

اداره كل کمیته امداد امام خميني اردبیل

اداره كل گمرك اردبیل

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اردبیلاداره كل ميراث فرهنگي صنایع دستی و گردشگري
اداره كل نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس اردبیلاداره كل هواشناسي اردبیل
اداره كل ورزش و جوانان اردبیل

آزمايشگاه فني و مكانيك خاك اردبیل

بنیاد ملی نخبگان

پارك هاي علمي و تحقيقاتي اردبیل

دانشگاه پيام نور اردبیلدانشگاه جامع علمي كاربردي اردبیل
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانی اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی

سازمان شهركهاي صنعتي اردبیل

سازمان نظام مهندسی ساختمان
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکشركت آب و فاضلاب استان اردبیل

شركت پخش فرآورده هاي نفتي 

شركت توزيع نيروي برق استان اردبیل

شرکت سهامی آب منطقه اي استان اردبیل

شركت گاز اردبیل

شهرداري اردبیلكانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان اردبیل
مدیریت امورعشاير اردبیلمديريت بازنشستگي اردبیل

مديريت بيمه خدمات درماني اردبیل

مدیریت پایگاه منطقه ای انتقال خون اردبیل
مدیریت تعاون روستايي اردبیلمديريت حج و زيارت اردبیل
مديريت خبرگزاري جمهوري اسلامي اردبیلمديريت شركت سهامي بيمه ايران اردبیل
مديريت شعب بانك توسعه صادرات اردبیلمديريت شعب بانك سپه اردبیل
مديريت شعب بانك صنعت و معدن اردبیلمديريت شعب بانك كشاورزي اردبیل
مديريت شعب بانك مسكن اردبیلمديريت شعب بانك ملي اردبیل