09:29 - 1391/08/06
کد خبر: 737

زلزله 4.4 ريشتري ورزقان را لرزاند+جزئیات

زمين لرزه ای به بزرگی 4.4 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ورزقان در استان آذربايجان شرقي را لرزاند.

 

سبلانه: به گزارشگروه علمي باشگاه خبرنگارانبه نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه را ساعت  02:01 دقیقه با قدرت 4.4 ریشتر در ورزقان ثبت شده است.

تاريخ وقوع زلزله:

شنبه، 6 آبان 1391 در 02:01:15
(وقت محلي -تهران)

2012-10-26 22:31:15
 (UTC)

بزرگي زلزله:

۴.۴

نوع بزرگي:

MN

موقعيت رومركز زلزله:۳۸.۴۲شمالي و۴۶.۶۷شرقي
عمق:۱۹كيلومتر
عدم قطعيت مكاني:۱.۷۴+/-كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر  در جهت شرقي - غربي
منطقه:

استان آذربايجان شرقي

فاصله‌ها:

10 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
31 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
35 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
519 كيلومتري تهران، تهران

منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

 **************************************

زمين لرزه ديگر به بزرگي 4.1 ريشتر در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت07:26 دقيقه صبح امروز ورزقان را لرزاند.
تاريخ وقوع زلزله:

شنبه، 6 آبان 1391 در 07:26:41
(وقت محلي -تهران)

2012-10-27 03:56:41
 (UTC)

بزرگي زلزله:

۴.۱

نوع بزرگي:

MN

موقعيت رومركز زلزله:۳۸.۴۰شمالي و۴۶.۶۵شرقي
عمق:۱۰كيلومتر
عدم قطعيت مكاني:۱.۷۴+/-كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر  در جهت شرقي - غربي
منطقه:

استان آذربايجان شرقي

فاصله‌ها:

12 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
28 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
37 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
519 كيلومتري تهران، تهران

منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

 

 *************************************************

زمين لرزه سوم به بزرگي 3.6 ريشتر در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 07:53 دقيقه صبح امروز ورزقان را لرزاند.

تاريخ وقوع زلزله:

شنبه، 6 آبان 1391 در 07:53:49
(وقت محلي -تهران)

2012-10-27 04:23:49
 (UTC)

بزرگي زلزله:

۳.۶

نوع بزرگي:

MN

موقعيت رومركز زلزله:۳۸.۴۳شمالي و۴۶.۶۶شرقي
عمق:۱۶كيلومتر
عدم قطعيت مكاني:۳.۴۸+/-كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر  در جهت شرقي - غربي
منطقه:

استان آذربايجان شرقي

فاصله‌ها:

9 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
32 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
35 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
520 كيلومتري تهران، تهران

منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران********************************************

زمين لرزه چهارم به بزرگي 3 ريشتر در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 08:10 دقيقه صبح امروز ورزقان را لرزاند.

تاريخ وقوع زلزله:

شنبه، 6 آبان 1391 در 08:10:18
(وقت محلي -تهران)

2012-10-27 04:40:18
 (UTC)

بزرگي زلزله:

۳.۰

نوع بزرگي:

MN

موقعيت رومركز زلزله:۳۸.۴۲شمالي و۴۶.۶۷شرقي
عمق:۱۹كيلومتر
عدم قطعيت مكاني:۱.۷۴+/-كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر  در جهت شرقي - غربي
منطقه:

استان آذربايجان شرقي

فاصله‌ها:

10 كيلومتري ورزقان، آذربايجان شرقي
30 كيلومتري خواجه، آذربايجان شرقي
35 كيلومتري اهر، آذربايجان شرقي
519 كيلومتري تهران، تهران

منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران