10:18 - 1391/08/07
کد خبر: 792

ترساندن و مردم آزاری در آسانسور ( عکس متحرک )

گذاشتن مانیتور زیر پای مردم و ترسوندنشون!

متوجه شدید ؟؟
عکس متحرک مردم آزاری در آسانسور
بعله ، مانیتوری که گذاشتن زیر پای بنده های خدا و خلاصه مردم آزاری در حد لالیگا :)))