13:34 - 1400/04/23
کد خبر: 91279

یادداشت؛

اعتراضات کوبا سراغاز روی کار آمدن چهره های مبارز انقلاب علیه امریکا

آمریکا بدنبال افزایش قدرت اقتصادی و سرمایه گذاری های بیشتر از سوی شرکت های آمریکایی در کشورهای آمریکای لاتین به بهانه نابود کردن اقتصاد منطقه امریکای لاتین خواهد بود تا از این سو، اقتصاد کشورهای امریکای لاتین را به ایالات متحده امریکا وابسته کند.

به گزارش سبلان ما ، آرمان سعیدی کارشناس مسائل سیاسی  پارس آباد در یادداشت خود به تحولات کوبا پرداخت و نوشت: وزیر خارجه کوبا اظهار کرده است که ایالات متحده امریکا نقش مستقیم در اعتراضات کوبا را داشته است.

یکی از سیاست های ایالات متحده امریکا در کشورهای امریکای لاتین به روی کار امدن چهره های سیاسی که گرایش به سوی ایالات متحده امریکا دارد، است.

در دوره ی ریاست جمهوری  ترامپ اعتراضاتی که در بولیوی به انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و در نتیجه به پناهنده شدن مورالس به مکزیک صورت گرفت این موضوع را بیش از بیش نمایان کرد که امریکا بدنبال ثبات در منطقه امریکای لاتین نیست، از سویی دیگر مردم و گروه های سیاسی کشورهای امریکای لاتین این موضوع را  دانسته اند که هر گونه مداخله ایالات متحده امریکا در داخل کشورشان  به نا آرامی و عدم ثبات سیاسی خواهد پذیرفت بنابراین این سیاست ایالات متحده امریکا با توجه به شکست های کودتاهایی که در منطقه امریکای لاتین انجام گرفته است منافعی عاید امریکا نخواهد شد و این رویه به روی کار امدن چهره های انقلابی مبارز علیه سیاست های مراخله جویانه ایالات متحده امریکا رو در بر خواهد داشت و سراغاز تحول در منطقه امریکای لاتین خواهد بود.

موضوع بعدی اینکه ایالات متحده امریکا بدنبال افزایش قدرت اقتصادی و سرمایه گذاری های بیشتر از سوی شرکت های امریکایی در کشورهای امریکای لاتین به بهانه نابود کردن اقتصاد منطقه امریکای لاتین خواهد بود تا از این سو اقتصاد کشورهای امریکای لاتین را به ایالات متحده امریکا وابسته کند این سیاست امریکا نیز تا بدین جا کارساز نبوده است و شاهد تحریم های علیه کشورهای امریکای لاتین بوده ایم که میزان محبوبیت امریکا را در منطقه امریکای لاتین بسیار پایین اورده است و نگرش مردم کشورهای امریکای لاتین را  به سوی امریکا منفی کرده است و این موضوع تبعات جبران ناپذیری بر سیاست ایالات متحده امریکا در منطقه امریکای لاتین خواهد گذاشت.

بنابراین ایالات متحده امریکا سعی خواهد کرد تا با فشارهای که به کشورهای امریکای لاتین که مخالف سیاست های مداخله جویانه ایالات متحده امریکا در داخل کشورشان هستند سیاست ترور و جبهه گیری احزاب سیاسی که گرایش به سوی امریکا را دارند علیه چهره های انقلابی مبارز و مخالف ایالات متحده امریکا که روی کار می ایند را اتخاذ کند و از این موضوع به منافع و جایگاه سیاسی خود در منطقه امریکای لاتین دست پیدا کند.

 

انتهای پییام/ج