11:03 - 1401/04/07
کد خبر: 95905

موشن گرافیک حقوق بشر آمریکایی منتشر شد

همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی موشن گرافیکی با همین موضوع و تبیین کارنامه سیاه آمریکا در برابر بشریت توسط مرکز متنای اردبیل منتشر شد.

به گزارش سبلان ما ، همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی موشن گرافیکی با همین موضوع و تبیین کارنامه سیاه آمریکا در برابر بشریت توسط مرکز متنای اردبیل منتشر شد.

انتهای پیام/ج