15:52 - 1401/04/10
کد خبر: 95929

پوستر؛ حقوق بشر آمریکایی

مرکز تلید محتوای دیجیتال انقلاب اسلامی همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی پوستری به همین مناسبت منتشر کرد.

به گزارش سبلان ما ،مرکز تلید محتوای دیجیتال انقلاب اسلامی همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی پوستری به همین مناسبت منتشر کرد.