13:03 - 1401/06/12
کد خبر: 96507

دبیر هیات تکواندو استان اردبیل خبرداد:

مسابقه انتخابی درون اردویی پسران استان در رده نوجوانان برگزار شد

دبیر هیات تکواندو استان اردبیل از برگزاری مسابقه انتخابی درون اردویی پسران استان در رده نوجوانان خبرداد و گفت: این مسابقات با حضور تکواندوکاران نوجوان از سراسر استان در خانه تکواندو اردبیل برگزار شد.

محمد حاجی زاده دبیر هیات تکواندو استان اردبیل در گفتگو باسبلان ما ، از برگزاری برگزاری مسابقه انتخابی درون اردویی پسران استان در رده نوجوانان خبرداد و گفت: این مسابقات با حضور تکواندوکاران نوجوان از سراسر استان در  سالن ارمکان وقع در خانه تکواندو اردبیل برگزار شد.

نفرات برنده به شرح زیر است: 

وزن اول:

امیر علی مولایی به مقام اول دست یافت و امیر مهدی نوری دوم شد.

وزن دوم :

فردین نعمتی به مقام اول دست یافت و متین حسنی دوم شد.

وزن سوم:

مهدی همرنگ نیا اول شد و پویا پناهی به مقام دوم دست یافت.

وزن چهارم:

پویا رزمی در جایگه نخست قرار گرفت و علیرضا زرعی دوم شد.

وزن پنجم: 

عرفان مهینی اول شد و شاهرخ مطلبی در جایگاه دوم قرار گرفت.

وزن ششم :

فرشید سخنور به عنوان قهرمانی دست یافت.

وزن هفتم:

ایلیا ندایی اول شد و مهدی سعید شیران در جایگاه دوم ایستاد

وزن هشتم:

مهدی جمشیدی اول شد و محسن میرزاپور در جایگاه دوم ایستاد.

وزن نهم

مهدی عقلمند قهرمان شد و امیر رضا شهبازی در جایگاه دوم ایستاد.

 حاجی زاده گفت: نفرات منتخب یه مسابقات پیش رو اعزام خواهند شد.

 

انتهای پیام/ج